(15) Výstupní zařízení

Osnova

Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory

 • Všechny moderní operační systémy pracují v grafickém režimu, kdy se obrazovka skládá z velkého počtu jemných bodů, které mohou mít téměř libovolnou barvu.
 • Počet bodů obrazovky je první parametr, podle kterého se hodnotí kvalita panelu.
 • Další parametry – věrnost barev, uhlopříčka, odezva.
 • RGB, kdy pomocí tří základních barev – červená, zelená, modrá – vytvářejí jednotlivé barevné body.

Připojení

 • DVI (= digital visual interface) – pouze digitální x pouze analogový x analogový + digitální
 • HDMI (= High-Definition Multi-media Interface) – kompatibilní s DVI, přenáší obraz i zvuk

LCD monitory (LCD = liquid crystal display)

 • Používají tekuté krystaly.
 • Tekuté krystaly podle přivedeného elektrického pole mění svůj stav z úplně průhledného až na skoro neprůhledný.
 • Pokud pod vrstvu krystalů umístíme nějaký světelný zdroj, můžeme změnou jejich průhlednosti vytvářet černobílý obraz.
 • V zadní části panelu je umístěn zdroj velmi silného světla – tzv. podsvícení – tekuté krystaly jsou umístěny před ním a podle přivedeného elektrického pole mění svoji průhlednost a odkrývají nebo zakrývají v určitém místě světlo pod sebou.
 • Právě tři krystaly spolu vždy spolu s filtry jednotlivých barev režimu RGB vytvářejí barevný bod.

Plasmový displej

 • Je v principu jednodušší než panel LCD.
 • Obsahuje pro každý barevný bod tři miniaturní svítící body režimu RGB. V každém bodě je nepatrná „komůrka,“ ve které s různou intenzitou dochází k ionizaci plynu, tedy vzniku plasmy. Ta rozsvítí luminofor (= svítící látku) a výsledkem je intenzivně zářící barevný bod.

Dataprojektor

 • Nabízí obrovský obraz za cenu nižšího kontrastu a slyšitelného hluku chlazení projekční lampy.
 • Také rozlišení projektorů je většinou nižší než panelů LCD a televizorů.

Tiskárny

Kvalita tisku, rozlišení tisku (DPI), připojení

 • Kvalita tisku se udává v počtu bodů na jeden palec, jednotka rozlišení tisku se jmenuje DPI (= Dots per inch).
 • Pokud je u tiskárny uvedeno, že má rozlišení 300 DPI, znamená to, že čtvereček o hraně 1 palec obsahuje 300 x 300 = 90 000 bodů. (Jednotlivých barevných bodů, ne tiskových bodů!)
 • Připojení přes USB.

Barevný model CMYK

 • Tiskárna také skládá výsledné odstíny ze tří základních barev a pro písmena k tomu přidává ještě barvu černou. Používá však jiné barevné složky, než monitor.
 • Monitor – Používá paprsky (prosvícené body). Čím více svítí, tím je bod světlejší, 100% intenzita RGB složek dává dohromady bílou barvu.
 • Tiskárna – Používá inkousty. Inkousty mají barvy CMY, které jsou vůči barvám RGB tzv. doplňkové. C = Cyan (azurová), M = Magneta (purpurová), Y = Yellow (žlutá). Pokud tyto tři barvy naneseme na sebe, vznikne černá. Protože by ale bylo neekonomické vytvářet nejčastěji používané černé texty skládáním tří barevných složek a navíc by byla černá nedokonalá, je barevný model doplněn o barvu čtvrtou, černou – blacK a označuje se CMYK. Proto každá barevná tiskárna obsahuje minimálně čtyři barevné náplně, případně jednu černou a čtyři barevné.

 

Druhy tiskáren

a/ Jehličkové tiskárny

 • Princip funkce – Inspirace klasickým psacím strojem. Papír prochází pod válcem, ke kterému je přitisknut. Před válcem se nachází barvící páska, před kterou je tisková hlava s 9 nebo dnes častěji 24 jemnými jehličkami. Ty přes pásku „vyťukávají“ na papír jemné body, ze kterých se pak skládají písmena a obrázky.
 • Kvalita, rychlost a cena tisku – Tisk v grafickém režimu je pomalý (cca 1 strana za 1 minutu) a nekvalitní. Protože se jehličky nedají vyrobit příliš jemné, dosahují tyto tiskárny rozlišení kolem 100 DPI. V textovém režimu (řady písmen a čísel) je tisk velmi rychlý (až 6 stran za minutu) a dostatečně čitelný. Protože jediným spotřebním materiálem je levná páska, je cena vlastního tisku téměř zanedbatelná.
 • Využití – Účtárny, sklady, obchody

 

b/ Inkoustové (tryskové) tiskárny

 • Princip funkce – Tyto tiskárny používají inkoust, který speciální tisková hlava vystřikuje z velice jemných trysek na papír. Inkoustové tiskárny používají minimálně čtyři tiskové hlavy se základními barvami režimu CMYK.
 • Využití – Domácnosti (nízká cena tiskárny, vysoká cena tisku)

 

c/ Laserové tiskárny

 • Princip funkce – Jemný laserový paprsek vykresluje přes soustavu pohyblivých zrcátek obraz na světlocitlivém válci, který je předem nabit elektrickým nábojem. Válec změní v osvětlených místech náboj. Na povrch tohoto válce se nanese jemný prášek – toner – který se uchytí pouze na těch místech, které byly předtím osvětleny laserem. Válec s uchyceným tonerem se obtiskne na papír a toner se nakonec na papíru tepelně fixuje (zapeče).
 • Využití – využívá je většina škol, firem a úřadů

 

c/ Plotter (= velkoformátová tiskárna)

 • Tisk formátů A1 & A0
 • Původně se tento pojem používal pouze pro zařízení, které vytváří výkres pomocí barevných per, která se na rameni pohybují po papíře a kreslí čáry, podobně jako když člověk kreslí rukou.
 • Plottery s pohybem pera se často používají na vyřezávání tvarů z folií nebo gravírování kovů (rytí do kovu) kdy pero nahradí malá frézka.
 • Dnes se využívají hlavně pro tisk výkresů a pro tisk reklamních bilboardů.

Rozměry a velikosti formátů

rect4934

 

 

ABC
0841 x 11891000 x 1414917 x 1297
1594 x 841707 x 1000648 x 917
2420 x 594500 x 707458 x 648
3297 x 420353 x 500324 x 458
4210 x 297250 x 353229 x 324
5148 x 210176 x 250162 x 229
6105 x 148125 x 176114 x 162
774 x 10588 x 12581 x 114
852 x 7462 x 8857 x 81
937 x 5244 x 6240 x 57
1026 x 3731 x 4428 x 40

Rozměr A0 = 1 m²

Hmotnost papíru: KALKULAČKA ZDE (http://tleskac.gkolin.cz/~jmaz16/papir.php)

image_pdfimage_print