1

(12) Historie počítačů

Předchůdci

 • První zařízení = velmi jednoduchá (mechanické principy)
 • Vývoj těchto zařízení probíhal do pol. 20. století (dvě větve):
  • Analogové ‚počítače‘
  • Číslicové ‚počítače‘

Abakus

 • Vznik před 5000 lety
 • Usnadňoval počítání s čísly
 • Dřevěná / hliněná destička, do níž se vkládali kamínky (tzv. calculli)

Logaritmické tabulky

 • 1614, John Napier
 • Násobení a dělení pomocí sčítání a odčítání pomocí logaritmů
  • První logaritmické tabulky
  • První logaritmické pravítko

Pozn.: logaritmické pravítko bylo využíváno v rámci programu Apollo

Mechanické kalkulátory

 • Mechanismus z Antikythéry (150 – 100 př. Kr.)
  • Výpočet kalendáře (resp. polohy Slunce a Měsíce a planet)
  • Ozubená kolečka v rovnostranném trojúhleníku
 • „Počítací hodiny“ (1623, V. Schickard)
  • Ozubená kolečka
  • Umí sčítat a odečítat až šesticiferná čísla
  • Kepler: astronomické výpočty
 • Thomasový Arithmometr (1820, Ch. X. Thomas)
  • První sériově vyráběný kalkulátor (+ – × ÷)
  • Užíván do 70. let 20. stol.

Kalkulátory pracovali v desítkové soustavě.

Ta je však složitější než v současnosti používaná binární soustava (PRAVDA × NEPRAVDA ; ANO × NE)
Dvojkovou soustavu popsal právě Leibniz

 

1725, B. Bouchon – tkalcovský stroj

1801, J. M. Jacquard (fr. vynálezce) – DĚRNÉ ŠTÍTKY

 • Důležitý milník v programovatelnosti strojů
 • Na Jacquardovi děrné štítky navazují např.:
  • Babbage – analytický stroj
  • Helerith – sčítání lidu 1890 v USA, základ pro IBM
 • Technologie děrných štítků = první programovatelné stroje

Princip:

 • Tenký karton
 • Běžný děrovací štítek = 80 nebo 90 sloupců
 • Do štítků děrovány otvory (vyseknuto příslušné číslo)
 • Neúspěch – chyba – nový karton, proces se opakuje

První programovatelné stroje

Charles Babbage

 • 1933, Analytický stroj
 • Univerzální programovatelný počítač
 • Vstupní médium: děrné stítky
 • Stavba:
  • Sklad (paměť) & Mlýnice (procesor)
  • >> činit rozhodnutí, opakovat instruce
  • IF, THEM, FOR
 • 50 místná čísla
 • Pohon = parní stroj
 • NEDOKONČEN

Ada Lovelace

 • Dcera básníka G. G. Byrona
 • První programátorka na světě
 • Byl po ní pojmenován programovací jazyk Ada

Generace

 • Každá generace má charakteristickou:
  • Konfigurace
  • Rychlost počítače
  • Základní stavební prvek

 

Nultá generace (30. – 40. léta)

 • světová válka
 • Elektromechanické počítače využívající relé
 • Pár operací za sekundu
 • Velký počet skříní

Z1

 • 1938, K. Zuse (Něm.)
 • V binární soustavě s plavoucí čárkou a programem na děrné pásce
 • Kolíčková paměť: 16 čísel
 • Velmi poruchový ⇒ prakticky nepoužitelný

Z2, Z3

 • 1941, K. Zuse & H. Schreyr
 • Prakticky použitelný, 2600 elektromagnetických relé
 • Dvojková soustava, klávesnice
 • 50 arit. operací v pohyblivé čárce za minutu
 • Paměť: 64 čísel o 22 bitech (na tu dobu vysoká)
 • Použit k výpočtům balistických raket V2
 • Zničen při spojeneckém náletu 1944

Collossus

 • 1943, T. H. Flowers; VB
 • Určen k lámání německých šifer, vytvářených šifrovacími stroji Enigma (2. světová válka)

Mark I

 • 1944, H. H. Aiken; USA
 • ASCC (automatický sekvenčně řízený počítač)
 • Pod záštitou IBM
 • Desítková soustava s pevnou desetinnou čárkou
 • Paměť –
  • statická,
  • dynamická (operační)
 • + (0,3 s) × (6 s)
  sinδ° (1 min)
 • Použit při výpočtu první atomové bomby

SAPO

 • 1957, prof. Svoboda,
  Oblonský; ČSR
 • Dvojková soustava s pohyblivou řádovou čárkou
 • Pětiadresový, tří shodné procesy pracující paralelně
  • Výsledky porovnány, hlasováním
  • 2 shodné × všechny 3 odlišné à proces se opakuje
 • 1960 – shořel

 

První generace (40. – 50. léta)

 • Reléové obvody >>> elektronky (tzv. „elektronkové počítače“)
 • Neefektivní, velmi drahé, vysoký příkon (=> drahý provoz), velká poruchovost, velmi nízká výpočetní rychlost
 • Velký počet skříní
 • Počítač ovládán ze systémové konzole
  • Obsluhován týmem lidí (konstruktéři, operátoři, technici)
  • Snažili se ukončit výpočet bez poruchy počítače.

ENIAK

 • 1944, Pensylvánie
 • Elektronkový počítač
 • 5000 součtů za sekundu
 • Náročný, poruchový, provoz drahý
 • 150 m2, 40 tun
 • Inspirace pro Maniac
 • 1955 – provoz ukončen

MANIAK

 • 1945, John von Neumann (i)
 • Dokonalejší
 • Využit k vývoji jaderné bomby

Další – např. Geniac

Druhá generace (50. – 60. léta)

 • Využití tranzistorů (polovodičová elektrotechnika)
 • ⇒ zlepšení všech parametrů počítače
  (menší rozměry, navýšení rychlosti
  a spolehlivosti, snížení energetických nároků)
 • 10 skříní
 • Tisíce operací za sekundu
 • Počátek využívání operačních systémů
 • První programovací jazyky (COBOL, FORTAN, ALGOL)
 • Rozšíření počítačové techniky

Počítače:

 • IBM 7094
 • MINSK 22 – sovětský počítač
 • UNIVAC
  • První sériově vyráběný komerční počítač
  • Od tvůrců ENIACu
 • EPOS 1
  • 1960, prof. Svoboda
 • EPOS 2
  • 1962, automatická oprava jedné chyby
  • Tranzistory
  • 30 000 operací za sekundu
  • Paměť 40 000 slov
  • ZPA 600, ZPA 601 à operační systém, …

Třetí generace (60. – 70. léta)

 • Integrované obvody (polovodičová elektronika)
 • Navýšení rychlostí (104 – 105 operací za sekundu)
 • Do 5 skříní
 • Podpora tzv. multitaskingu (⇒ paralelní zpracovávání několika programů)
 • Klávesnice, obrazovka, disketa apod. ⇒ vzor a standard v oblasti hardwaru
 • Krom sálových počítačů à první minipočítače, mikropočítače
 • OPERAČNÍ SYSTÉMY (soubory programů, které jsou dodávány současně s počítačem – snadnější a dokonalejší práce s PC)

Počítače

 • Cray-1
  • Známý a úspěšný super počítač, výkonný
  • Firma Cray
  • S nástupem paralelních výpočtů v 80. letech superpočítač ustoupily à
  • 1995 firma zkracovala
 • EC 1021
  • léta; čs počítač
  • ‚Napodobenina‘ IBM System 360
  • Téměř 400 kusů
 • IBM Systém 360
  • 1965; Více modelů à různé výkony
  • Průlom počítačů do praktického a komerčního využití
  • Výroba v tisícových sériích

Tříapůltá generace (70. – 80. léta)

 • generace = časté problémy při provozu
  • Spolehlivost OS (přenos, zpracování dat)
 • Firma IBM >>> IBM System 370
  • V mnohém překonal 360, ale nelze pokládat za počítač nové generace
  • Snazší uživatelská ovladatelnost
  • Lepší spolehlivost
  • Polovodičové operační paměti (& samoopravný kód à zabraňoval chybám při dálkovém přenosu dat – stal se součástí spec. programového vybavení)

Československo

 • EC 1025, EC 1026

Čtvrtá generace (80. léta – současnost)

 • Integrované obvody s velmi vysokou inteligencí
  • Snížení počtu obvodů na základní desce počítače
  • zvýšení spolehlivosti, menší rozměry, vyšší rychlost a kapacita paměti
  • 107 – 108 operací za sekundu
 • Mikroprocesory a osobní počítače
 • Ústup střediskových počítačů
 • Éra systémů DOS (i), grafická uživatelská prostředí
 • Rozvoj počítačových sítí (Intranet, Internet), distribuované systémy
 • Výkon počítačů se zvyšuje použitím několika procesorů (multiprocesory)

 

Shrnutí a další zdroje