(15) Výstupní zařízení

image_pdfimage_print
Osnova
 1. Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory
  1. Připojení
  2. LCD monitory
  3. Plasmový displej
  4. Dataprojektor
 2. Tiskárny
  1. Kvalita tisku, rozlišení (DPI), připojení
  2. Barevný model CMYK
  3. Druhy tiskáren
   1. Jehličkové
   2. Inkoustové
   3. Laserové
   4. Plotter
  4. Rozměry a velikosti formátů papírů

Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory

 • Všechny moderní operační systémy pracují v grafickém režimu, kdy se obrazovka skládá z velkého počtu jemných bodů, které mohou mít téměř libovolnou barvu.
 • Počet bodů obrazovky je první parametr, podle kterého se hodnotí kvalita panelu.
 • Další parametry – věrnost barev, uhlopříčka, odezva.
 • RGB, kdy pomocí tří základních barev – červená, zelená, modrá – vytvářejí jednotlivé barevné body.

Připojení

 • DVI (= digital visual interface) – pouze digitální x pouze analogový x analogový + digitální
 • HDMI (= High-Definition Multi-media Interface) – kompatibilní s DVI, přenáší obraz i zvuk

LCD monitory (LCD = liquid crystal display)

 • Používají tekuté krystaly.
 • Tekuté krystaly podle přivedeného elektrického pole mění svůj stav z úplně průhledného až na skoro neprůhledný.
 • Pokud pod vrstvu krystalů umístíme nějaký světelný zdroj, můžeme změnou jejich průhlednosti vytvářet černobílý obraz.
 • V zadní části panelu je umístěn zdroj velmi silného světla – tzv. podsvícení – tekuté krystaly jsou umístěny před ním a podle přivedeného elektrického pole mění svoji průhlednost a odkrývají nebo zakrývají v určitém místě světlo pod sebou.
 • Právě tři krystaly spolu vždy spolu s filtry jednotlivých barev režimu RGB vytvářejí barevný bod.

Plasmový displej

 • Je v principu jednodušší než panel LCD.
 • Obsahuje pro každý barevný bod tři miniaturní svítící body režimu RGB. V každém bodě je nepatrná „komůrka,“ ve které s různou intenzitou dochází k ionizaci plynu, tedy vzniku plasmy. Ta rozsvítí luminofor (= svítící látku) a výsledkem je intenzivně zářící barevný bod.

Dataprojektor

 • Nabízí obrovský obraz za cenu nižšího kontrastu a slyšitelného hluku chlazení projekční lampy.
 • Také rozlišení projektorů je většinou nižší než panelů LCD a televizorů.

Tiskárny

Kvalita tisku, rozlišení tisku (DPI), připojení

 • Kvalita tisku se udává v počtu bodů na jeden palec, jednotka rozlišení tisku se jmenuje DPI (= Dots per inch).
 • Pokud je u tiskárny uvedeno, že má rozlišení 300 DPI, znamená to, že čtvereček o hraně 1 palec obsahuje 300 x 300 = 90 000 bodů. (Jednotlivých barevných bodů, ne tiskových bodů!)
 • Připojení přes USB.

Barevný model CMYK

 • Tiskárna také skládá výsledné odstíny ze tří základních barev a pro písmena k tomu přidává ještě barvu černou. Používá však jiné barevné složky, než monitor.
 • Monitor – Používá paprsky (prosvícené body). Čím více svítí, tím je bod světlejší, 100% intenzita RGB složek dává dohromady bílou barvu.
 • Tiskárna – Používá inkousty. Inkousty mají barvy CMY, které jsou vůči barvám RGB tzv. doplňkové. C = Cyan (azurová), M = Magneta (purpurová), Y = Yellow (žlutá). Pokud tyto tři barvy naneseme na sebe, vznikne černá. Protože by ale bylo neekonomické vytvářet nejčastěji používané černé texty skládáním tří barevných složek a navíc by byla černá nedokonalá, je barevný model doplněn o barvu čtvrtou, černou – blacK a označuje se CMYK. Proto každá barevná tiskárna obsahuje minimálně čtyři barevné náplně, případně jednu černou a čtyři barevné.

 

Druhy tiskáren

a/ Jehličkové tiskárny

 • Princip funkce – Inspirace klasickým psacím strojem. Papír prochází pod válcem, ke kterému je přitisknut. Před válcem se nachází barvící páska, před kterou je tisková hlava s 9 nebo dnes častěji 24 jemnými jehličkami. Ty přes pásku „vyťukávají“ na papír jemné body, ze kterých se pak skládají písmena a obrázky.
 • Kvalita, rychlost a cena tisku – Tisk v grafickém režimu je pomalý (cca 1 strana za 1 minutu) a nekvalitní. Protože se jehličky nedají vyrobit příliš jemné, dosahují tyto tiskárny rozlišení kolem 100 DPI. V textovém režimu (řady písmen a čísel) je tisk velmi rychlý (až 6 stran za minutu) a dostatečně čitelný. Protože jediným spotřebním materiálem je levná páska, je cena vlastního tisku téměř zanedbatelná.
 • Využití – Účtárny, sklady, obchody

 

b/ Inkoustové (tryskové) tiskárny

 • Princip funkce – Tyto tiskárny používají inkoust, který speciální tisková hlava vystřikuje z velice jemných trysek na papír. Inkoustové tiskárny používají minimálně čtyři tiskové hlavy se základními barvami režimu CMYK.
 • Využití – Domácnosti (nízká cena tiskárny, vysoká cena tisku)

 

c/ Laserové tiskárny

 • Princip funkce – Jemný laserový paprsek vykresluje přes soustavu pohyblivých zrcátek obraz na světlocitlivém válci, který je předem nabit elektrickým nábojem. Válec změní v osvětlených místech náboj. Na povrch tohoto válce se nanese jemný prášek – toner – který se uchytí pouze na těch místech, které byly předtím osvětleny laserem. Válec s uchyceným tonerem se obtiskne na papír a toner se nakonec na papíru tepelně fixuje (zapeče).
 • Využití – využívá je většina škol, firem a úřadů

 

c/ Plotter (= velkoformátová tiskárna)

 • Tisk formátů A1 & A0
 • Původně se tento pojem používal pouze pro zařízení, které vytváří výkres pomocí barevných per, která se na rameni pohybují po papíře a kreslí čáry, podobně jako když člověk kreslí rukou.
 • Plottery s pohybem pera se často používají na vyřezávání tvarů z folií nebo gravírování kovů (rytí do kovu) kdy pero nahradí malá frézka.
 • Dnes se využívají hlavně pro tisk výkresů a pro tisk reklamních bilboardů.

Rozměry a velikosti formátů

rect4934

 

 

Rozměr A0 = 1 m²

Hmotnost papíru: KALKULAČKA ZDE (http://tleskac.gkolin.cz/~jmaz16/papir.php)