(16) Operační systém, Microsoft Windows

image_pdfimage_print
Osnova
 1. Úvod
 2. Funkce operačního systému
 3. Čím je operační systém tvořen
 4. Jádro
 5. Unix
 6. MS-DOS
 7. Windows
 8. Linux
 9. MAC OS
 10. Mobilní OS

Úvod

 • základní softwarové vybavení počítače
 • umožňuje nám ovládat počítač
 • hlavní úkol ⇒ zprostředkovat vazbu mezi technickým vybavením počítače a aplikacemi
 • způsob, jakým uživatel dává pokyny pro OS a v jaké formě dostává zprávy o výsledku provedené operace, je označován jako uživatelské rozhraní
  • textové: např. MS-DOS, uživatel zadává pokyny prostřednictvím tzv. příkazového řádku
  • grafické: převážná většina současných operačních systémů, umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků ⇒ na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup

Funkce operačního systému

 • Řídí a spravuje přístup ke zdrojům výpočetního systému
 • Organizuje přístup k datům
 • Řídí zpracování úloh
 • Podporuje komunikaci s uživatelem

Čím je operační systém tvořen

 • jádro (kernel)
 • ovladače vstupních a výstupních zařízení
 • příkazový procesor
 • podpůrné programy

Jádro

 • řídí činnost počítače, poskytuje procesům služby, správu prostředků a správu procesů
 • druhy jader
  • monolitické – všechny služby operačního systému běží spolu s hlavním vláknem a tedy i ve stejné oblasti paměti, chyba v libovolném ovladači zařízení může shodit operační systém
  • mikrojádra – ostatní služby včetně těch, které běžně poskytuje jádro, jsou realizovány v uživatelském prostoru, mikrojádra jsou jednodušší než monolitická jádra.
  • hybridní – Snaží se kombinovat výhody předchozích 2 typů: rychlost od monolitických, stabilitu od mikro

Unix

 • napsán v programovacím jazyce C, monolitické jádro
 • jednoduchý, víceuživatelský, podporuje multitasking
 • data ukládá jako holý text
 • většina současných operačních systémů je unixovými systémy různou měrou inspirována

MS-DOS

 • počátky v roce 1981
 • umožňoval běžnou práci se soubory a složkami, spouštění souborů, formátovat paměťová zařízení a mnoho dalších méně podstatných funkcí

Windows

 • nyní se jedná o OS s hybridním jádrem
 • podporuje preemptivní multitasking ⇒ jádro neztrácí kontrolu nad počítačem a ani chybně naprogramovaná úloha nemůže negativně ovlivnit běh celého systému

Linux

 • jedná o volně šiřitelný software, takže je možné ho nejen volně používat, ale i dále upravovat a distribuovat
 • používá linuxové jádro ⇒ koncipováno jako jednolitá část kódu s podporou načítání externích modulů ⇒ zvýšení stability, urychlení běhu jádra, zmenšení velikosti samotného jádra a zmenšení paměťových nároků
 • Linux je šířen v podobě linuxových distribucí, které obsahují jak zmíněné jádro, tak software v takové formě, která usnadňuje jeho instalaci a používání

MAC OS

 • je označení původního operačního systému pro počítače Macintosh od firmy Apple
 • posledních let svého používání přestal systém vyhovovat rostoucím nárokům a hledala se náhrada ⇒ MAC OS X
 • MAC OS X
  • složen z hybridního jádra unixového typu
  • X v názvu vyjadřuje sounáležitost s Unixem, ale také navazuje na poslední Mac OS 9 jako číslovka

Mobilní OS

 • tyto operační systémy jsou obvykle silně spjaty s hardwarovou stránkou zařízení
 • systém je většinou nahrán na zvláštní interní a standardně nepřepisovatelné paměti
 • různými způsoby lze dosáhnout přepsání této paměti (tzv. flashnutí) a uživatel může původní systém přemazat
 • Android
  • používá Linuxové jádro
  • na konci roku 2014 držel 85% podíl na trhu s telefony
 • Windows Phone
  • nástupce Windows Mobile
  • Asi 2,5 % na mobilní trhu
 • iOS
  • systém určený pouze pro mobilní zařízení firmy Apple
  • jedná se o odlehčenou verzi Mac OS X
  • zhruba 12% na trhu