(8)(9) Tabulkový editor II. (vzorce, třídění)

image_pdfimage_print

Tabulkový editor II. (vzorce, třídění)

 • ZAOKR.DOLŮ(číslo, významnost)
  • číslo = číslo, které se má zaokrouhlit
  • významnost = násobek, na který se má číslo zaokrouhlit
  • př.: ZAOKR.DOLŮ(2,5;2) ⇒ 2
 • ZAOKR.NAHORU(číslo, významnost)
 • ZAOKROUHLIT(číslo, počet číslic na které chci zaokrouhlit)
 • MAX(oblast)
  • najde největší hodnotu v zadané oblasti
 • MIN(oblast)
  • najde nejmenší hodnotu v zadané oblasti
 • SOUČIN(hodnota1, hodnota2)
 • PRŮMĚR(oblast)
 • SUMA(pole)
  • sečte hodnoty v daném poli
 • SUMIF(oblast, kritérium, součet)
  • oblast = co sčítáme
  • kritérium = např.: sečti buňky > 100
  • součet = nepovinné
 • SUMIFS(oblast, oblast kritérií 1, kritérium 1, oblast kritérií 2, kritérium 2)
  • oblast = oblast buněk k sečtení
  • oblast kritérií 1 = oblast testovaná pomocí kritéria jedna
 • DATUM(rok, měsíc, den)
  • sloučí čísla z buněk do jednoho data
 • DEC2BIN(číslo, místa)
  • převede číslo z desítkové soustavy do binární
  • číslo = číslo které chci převést
  • místa = nepovinné, požadovný počet míst
  • funguje i z hex do oct, hex do bin, oct do hex, atd.
 • KDYŽ(je něco pravda; udělej něco; jinak udělej něco jiného)
 • IFERROR(hodnota, hodnota při chybě)
  • hodnota = argument ve kterém testujeme výskyt chyby, např.: násobení dvou buněk, dělení dvou buněk, atd.
  • hodnota při chybě = hodnota vrácení při výskytu chyby, např.:
   IFERROR(12/0; “Chyba ve výpočtu”) ⇒ Chyba ve výpočtu

excel

 • SVYHLEDAT(co, kde, sloupec, pravda/nepravda)
  • co = které číslo hledám
  • kde = tabulka, většinou zamknout!
  • sloupec = v jakém sloupci
  • hledáme kolik bude daň pro příjem 21 566 Kč ⇒ první parametr toto číslo ⇒ druhý parametr tabulka kde to hledáme ⇒ třetí parametr sloupec kde to hledáme (sazba daně) ⇒ pravda/nepravda (ano/ne)
 • POZVYHLEDAT(co, kde, shoda)
  • hledá pozici!
  • shoda ⇒ > 1 = menší než; 0 = přesná shoda, -1 = větší než
 • VYHLEDAT(co, kde, pravda/nepravda)
 • EQ(číslo, pole, typ pořadí)
  • pole = kde hledám číslo
  • typ pořadí ⇒ 1 vzestupně, 0 sestupně
 • INDEX(pole, řádek, sloupec)
  • sloupec = nepovinný
  • vrátí hodnotu na tomto místě!
 • POWER(číslo, mocnina)stejné jako v php
 • COUNTIF(oblast, kritérium)
  • spočítá buňky, které odpovídají zadaným kritériím
 • COUNTIFS(oblast, oblast kritérií 1, kritérium 1, oblast kritérií 2, kritérium 2)
  • použije kritéria u buněk ve víc oblastech a spočítá, kolikrát jsou splněná všechna kritéria
  • oblast = oblast buněk k sečtení
  • oblast kritérií 1 = oblast testovaná pomocí kritéria jedna