(19, 20) PHP

image_pdfimage_print

PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk

 • část kódu v HTML, která se má vykonat označíme <? … ?>
<?php 
  echo "Ahoj, světe!";
?>
 • na konci každého řádku píšeme středník
 • jedno řádkový komentář ⇒ // komentář
<?php 
  echo "Ahoj, světe!";
  // skrytý jednořádkový komentář
?>
 • víceřádkový komentář ⇒ /* toto si představte jako komentář na dvou řádcích */
<?php 
echo "Ahoj, světe!";
/* Komentář, který
může obsahovat
více řádků */
?>
 • proměnné
  • jsou reprezentovány $
  • nesmí začínat číslicí, php rozlišuje velká a malá písmena
<?php
 $promenna = "Ahoj, světe!";
 echo $promenna;
?>
 • porovnávací výrazy ⇒ výsledkem je TRUE nebo FALSE
  • $a > $b ⇒ je větší
  • $a == $b ⇒ rovná se
  • $a <> $b; $a != $b ⇒ nerovná se
  • $a >= $b ⇒ větší nebo rovno
  • $a <= $b ⇒ menší nebo rovno
  • $první ? $druhy : $treti ⇒ jestli platí první, tak druhý, jinak třetí
 • přiřazovací výrazy
  • $a = 5
  • $a += 15 ⇒ obdoba $a = $a + 15
  • $a++ ⇒ k $a přičti 1
  • $a– ⇒ od $a odečti 1
 • podmínka (if, else)
  • if ($a==$b) echo “Obě jsou b”; ⇒ pokud se $a rovná $b, vypíše se “”
  • if ($a==$b) echo “Obě jsou b”;
   else echo “Nerovnají se”
  • vykonání více příkazů
if ($a==$b) 
            {
            echo “Hodnota a, b jsou stejné”;
            $c = $a + $b;
            };
  else echo "Hodnoty a, b jsou různé" ;
?>

⇒ pokud je podmínka splněna, provede se vše v {}; pokud ne, vypíše se chybová hlaška

 • cyklus while
  • dokud je podmínka splněna, dělej funkci while (podmmínka) {akce}
$i = 1;
 while ($i < 10) {
 echo “Hodnota je $a”;
 $i++;
 }
 • cyklus for
  • dokud je splněna podmínka, dělej akci for (od kolika, do kdy, krok) {akce}
$n = 10;
 $faktorial = 1;
 for ($i = 1; $i <= $n; $i++)
 {
 $faktorial = $faktorial * $i;
 };
 • cyklus foreach
  • dokud je splněna podmínka, dělej funkci foreach (pole as klíč ⇒ hodnota) {akce}
$dny = array (“pondělí” => 1, “úterý”, “středa”, “čtvrtek”);
 foreach ($dny as $k => $v)
 {
 echo “$k. je den $v”;
 }
image_pdf