(2) Sítě

image_pdfimage_print
Osnova
 1. Vymezení pojmu
 2. IP adresa
 3. MAC adresa
 4. DNS
 5. DHCP
 6. Topologie sítí
 7. LAN
 8. MAN
 9. WAN

Co to je?

 • spojení dvou a více počítačů tak, aby mohli navzájem sdílet své prostředky
 • je jedno, zda se jedná o prostředky hardwarové, či softwarové

IP adresa

 • IP adresa slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti
 • IP = Internet Protocol
 • IP adresa musí být v dané síti jednoznačná ⇒ jedno rozhraní může mít více IP adres, ale jedna IP adresa nemůže být na více rozhraních
 • veškerá data jsou mezi síťovými rozhraními přenášena v podobě IP datagramů
 • v současné době je nejpoužívanější verze IPv4
  • používá 32 bitové adresy, zapsané dekadicky po osmici bitů
  • např.: 168.0.2
  • struktura adresy: adresa sítě + adresa podsítě + adresa počítače
 • z důvodu nedostatku IP adres je postupně nahrazován protokolem IPv6
  • používá 128bitové IP adresy zapsané hexadecimálně
  • např.: 2001:db8:0:1234:0:567:8:1
 • jak zjistit IP adresu
  • spustit příkazový řádek (cmd) ⇒ příkaz ipconfig

MAC adresa

 • MAC = Media Access Control
 • “fyzická adresa”
 • adresa je zařízení přidělena výrobcem
 • skládá se ze 48 bitů a zapisuje se jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel
 • zjištění MAC adresy
  • spustit příkazový řádek (cmd) ⇒ ipconfig all nebo getmac

DNS (= Domain Name System)

 • hierarchický systém doménových jmen
 • jeho hlavním úkolem jsou vzájemé převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě, stejně tak zajišťuje zpětný překlad IP adresy na doménové jméno
 • adresy jsou vyjádřeny pomocí adres 32 bitovýh (IPv4) nebo 128 bitových (IPv6)

DHCP (= Dynamic Host Configuration Protocol)

 • používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě
 • DHCP server přiděluje počítačům podle DHCP protokolu zejméa IP adresu a adresu DNS serveru
 • platnost přidělených údajů je omezená, proto je na počítači spuštěn DHCP klient, který jejich platnost prodlužuje
 • princip fungování
  • klienti žádají server o IP adresu, ten u každého klienta eviduje půjčenou IP adresu a čas, do kdy ji klient smí používat, poté co vyprší, smí server adresu přidělovat jiným klientům

Topologie sítí

 • zabývá se zapojením různých prvků do počítačových sítí
 • určitý tvar či struktura dané sítě
 • fyzická topologie
  • popisuje reálnou konstrukci sítě
 • logická topologie
  • vztahuje se k tomu, jak jsou data v síti přenášena a kudy protékají z jednoho zařízení do druhého ⇒ nemusí nutně kopírovat fyzické schéma sítě.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie_s%C3%ADt%C3%AD

Otevřít v novém okně ↑

 • dvoubodové spoje
  • = permanentní spoj mezi dvěma koncovými body
  • kruh
   • jeden uzel připojen k dalším dvěma uzlům tak, že vytvoří kruh
   • výhody: přenos dat je relativně jednoduchý, nevznikají kolize, minimální zpoždění
   • nevýhody: data musí projít přes všechny členy kruhu ⇒ zvýšení rizika poruchy
  • hvězdice
   • nejpoužívanější způsob
   • každý počítač je pomocí kabelu připojen k centrálnímu prvku
   • výhody: snadno se nastavuje a rozšiřuje, závady se dají snadno nalézt, při selhání jednoho propojení mohou další stanice dál vysílat
   • nevýhody: velké množství kabelů, v případě selhání centrálního prvku selže celá síť
  • sdílené spoje
   • sběrnice
    • spojení zprostředkovává jediné přenosové médium , ke kterému jsou připojeny všechny koncové počítače
    • výhody: vhodná pro malé sítě, nevyžaduje tolik kabelů, snadné rozšíření sítě
    • nevýhody: nesnadné odstraňování závad, při poruše kabelu přestane fungovat celá síť, výkon sítě klesá s větším počtem připojených zařízení

LAN (= lokální síť)

 • počátky používání sítí
 • cca 10 navzájem propojených počítačů
 • na jednom podlaží nebo v malé firmě
 • podobné sítě LAN se propojují pomocí mostů které slouží jako body přenosu mezi sítěmi, rozdílné sítě LAN se spojují ústřednami, které přenášejí data a zároveň je konvertují podle protokolů používaných sítí příjemce
 • sítě se rozdělují podle poměru doby vysílání a přijímání dat.⇒ u LAN je doba vysílání vyšší než doba šíření signálu po přenosovém médiu

MAN (= metropolitní síť)

 • veřejná síť, pracuje vysokou rychlostí, přenáší data až na vzdálenost 80 km
 • LAN < MAN < WAN
 • doba vysílání signálu je stejná jako doba šíření signálu

WAN (= rozlehlá síť)

 • připojování uživatelů z různých měst nebo států
 • i několik tisíc uživatelů
 • doba vysílání signálu je menší než soba šíření signálu